بيشترامروز صبح كه از خواب بيدار شدم
بيشتر از همه ي اين سال ها دوسِت داشتم
بيشتر از هر زمانِ ديگه ايي دل تنگت بودم !
اين از وفاداري من نيست
به خاطر خوب بودناي توست
كه جاي پشيموني از عاشق شدنم
هر روز بيشتر از قبل عاشقت مي شم .
من قبل از دوست داشتن تو هم خوشبخت بودم
نمي گم عشق همه چيزه
فقط مي گم من از روزي كه عاشقت شدم
خوشبختيم رنگ ديگه ايي گرفت !
توي همين لحظه براي هم خونه شدن با تو
از هميشه آماده ترم
كاش خدا پا در ميوني كنه ...
تا " دوست داشتنم از دهن نيفتاده " .

#ساينا_سلماني

منبع اصلی مطلب : کیمیاگر
برچسب ها : بيشتر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : خوشبختی با معنایی دیگر